DE N°1 VAN DE TAXI'S. LUCHTHAVEN ZAVENTEM. BRUSSELS AIRPORT. EXPRESS PAKKET VERZENDEN. ecab app

boek een taxi 24u/24
02 349 49 49

Transparente Ritprijzen

De ritprijs is variabel, maar de samenstelling is eenvormig. Ritprijzen worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaald. Jaarlijks worden de tarieven aangepast in functie van de index van de consumptieprijzen. Bovenstaande prijzen zijn van toepassing sinds de 1ste februari 2012.

Drie factoren spelen mee in het samenstellen van de ritprijs:

– Instapprijs is 2,40 € tussen 6u en 22u en 4.4 € tussen 22u en 6u;

– Een kilometerprijs betekent een prijs naargelang de afgelegde afstand; in Brussel 1,80 € per km voor ritten binnen het Gewest (tarief 1) en 2,70 € per km voor het gedeelte van een rit buiten het Gewest(tarief 2);

– Wachtgeld betekent een kost per minuut wanneer de taxi stilstaat aan lichten of in de file; zodra een taxi in Brussel trager rijdt dan 19 km/u loopt de kilometerprijs niet meer, en schakelt de taximeter automatisch over op het wachtgeldtarief, namelijk 0,5€ per minuut.

Noch de chauffeur, noch de reiziger mogen en kunnen de ritprijs manueel berekenen of controleren. Een gehomologeerde taximeter is verplicht en altijd aan boord. Die is zo afgesteld dat hij automatisch de correcte prijs berekent. De reiziger ontvangt aan het einde een ticket waarop hij kan nagaan of de rit gegevens kloppen.