DE N°1 VAN DE TAXI'S. LUCHTHAVEN ZAVENTEM. BRUSSELS AIRPORT. EXPRESS PAKKET VERZENDEN. ecab app

boek een taxi 24u/24
02 349 49 49

Taxi gebruiken, een bron van besparing voor gezinnen en ondernemingen

Niet-taxi-gebruikers overschatten doorgaans de prijs van een rit, vaak tot het dubbele of meer. De perceptie zit dus fout. Ook de onvoorspelbaarheid van de prijs schrikt af. Dit is een belangrijke opdracht voor informatie en promotie.

Te weinig Brusselaars beseffen dat de taxi een besparing op het gezinsbudget kan betekenen. Veel gezinnen hebben een auto die ze maar heel af en toe gebruiken. De aanschaf en de vaste kosten wegen dan in verhouding erg zwaar door op het gezinsbudget. Wie slechts occasioneel een auto nodig heeft, kan beter beroep doen op soepele autodiensten, zoals de taxi, de collectieve taxi en de deelauto. Enkele taxiritten per week komen al gauw voordeliger uit dan een eigen auto voor de deur te hebben staan.

De jaarlijkse kost voor een middenklasse-auto wordt geraamd op 5.400 € of meer dan 100 € per week: daar kun je al 7 taxiritten van 14 € voor maken of 16 Collectoritten tegen 6 €.

Ook voor dienstritten in bedrijven kan de taxi nog intensiever worden ingeschakeld. Taxi’s gebruiken laat toe om de bedrijfsvloot af te bouwen en vermindert de behoefte aan bedrijfswagens of kilometervergoedingen voor de privéwagen. Zo hoeven minder werknemers met de privéwagen naar het werk te komen en de bedrijven besparen op kosten. Er zijn minder parkeerplaatsen nodig in het bedrijf en met zoeken naar een parkeerplaats gaat geen kostbare werktijd verloren op de bestemming.

Extracten uit het 2011-2014 Beleidsplan “Taxi naar de Toekomst”
Brigitte Grouwels
Minister van Openbare Werken en Vervoer,
Haven van Brussel en Informatica