DE N°1 VAN DE TAXI'S. LUCHTHAVEN ZAVENTEM. BRUSSELS AIRPORT. EXPRESS PAKKET VERZENDEN. ecab app

boek een taxi 24u/24
02 349 49 49

De Autoloze Zondag

Terugblik op het ontstaan van de Autoloze zondag

In 1998 wordt in Frankrijk de eerste dag “In de stad zonder mijn wagen!” georganiseerd. In 2000 maakt de Europese Commissie voor Milieuzaken er een internationale actiedag van met 22 september als vaste datum. Deze dag wil de bevolking samenbrengen rond het thema duurzaam vervoer in stedelijk gebied, een gedragswijziging tot stand brengen en een vervoersbeleid ontwikkelen met meer respect voor het leefmilieu.

Op vrijdag 22 september 2000 sluit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich aan bij het initiatief. Drie voor auto’s verboden “comfortzones” worden ingericht in Evere, Schaarbeek en Watermaal-Bosvoorde. Fietsersverenigingen en wijkcomités zijn de hele dag in de weer om een stimulans te geven aan alternatieve mobiliteit.

In 2001 vervoegen andere gemeenten de pioniers. Er worden al 17 autoloze zones ingericht en er zijn talrijke activiteiten: testen van vrije tram- en busbanen, voorlopige voetgangerszones in handelswijken, fietsactiviteiten…

Vanaf 2002 groeit de campagne “In de stad zonder mijn wagen!” uit tot een hele week gewijd aan duurzame mobiliteit – van 16 tot 22 september.

In 2002 valt de autoloze dag op een zondag. Brussel wordt de meest ambitieuze “stad zonder wagen” sinds het ontstaan van de Europese dagen: het gewest wordt volledig afgesloten, goed voor 160 km2. De formule van de “Autoloze zondag” is geboren! Het gewest geeft voor het eerst subsidies aan fietsersverenigingen en wijkcomités om bewonersprojecten uit te werken tijdens de week van de mobiliteit.

De editie van 2003 telt nog meer activiteiten op het grondgebied van het gewest: Landelijk Brussel stelt zich op, de MIVB biedt haar vervoer gratis aan… Het wordt een overrompelend succes.

Dezelfde formule wordt de volgende jaren herhaald. Het evenement kent een stijgend succes en berust op steeds meer consensus. Elke jaar staan de gemeenten, het gewest, tal van verenigingen, comités en scholen klaar voor dit feest van de duurzame mobiliteit en doen ze nieuwe initiatieven ontstaan. Elk jaar wordt ook een specifiek thema uitgewerkt (artikel in het engels) in het kader van het evenement of via een projectoproep: voetgangersprojecten, “de straat is van iedereen”, mobiliteit en handelszaken…

Bron: www.autolozezondag.irisnet.be